Zateplenie už zateplenej fasády

Uvažujeme nad sanáciou starého zateplenia. Zároveň by sme radi fasádu našej bytovky "doteplili". Je potrebné odstrániť starý zatepľovací systém alebo je možné naň nalepiť nový?
 

  • Zateplenie už zateplenej fasády
  • Zateplenie už zateplenej fasády
  • Zateplenie už zateplenej fasády

ODPOVEĎ:

Určite je ekonomickejšie a ekologickejšie ponechať starý zatepľovací systém. Zatiaľ však neexistuje všeobecný postup pre zateplenie už zateplenej fasády, ktorý by bol podložený certifikátom. Zodpovednosť za takúto obnovu fasády preto preberá projektant.
Projektant posúdi, či je starý zatepľovací systém schopný preniesť váhu nového. Stanoví metódu prieskumu jestvujúceho podkladu a v spolupráci s výrobcom zatepľovacieho systému navrhne skladbu nového zatepľovacieho systému.

AKO POSTUPOVAŤ

1. Vizuálne posúdenie povrchu starého zatepľovacieho systému. Vzhľadu, čistoty, rovinnosti, súdržnosti, prípadných porúch...

2. Overenie skladby a stavu jednotlivých komponentov starého systému - otvorenými sondami o rozmere cca 1 m2. Výsledkom je zistenie zrnitosti omietky, hrúbky základnej vrstvy, počtu kotiev, spôsobu kotvenia, druhu použitého tepelného izolantu, jeho spôsobu lepenia na podklad, typu a stavu podkladu.

3. Overenie súdržnosti izolantu a základnej vrstvy s omietkou. Meranie sa prevedie na odobratých sondách.

4. Návrh lepidla na lepenie nového zatepľovacieho systému. Je potrebné jednoznačne určiť vhodný typ lepiacej malty, ktorý vykazuje dostatočnú súdržnosť s omietkou starého systému.

5. Návrh nového zatepľovacieho systému. Spôsobu lepenia, hrúbky izolantu, kotviacej schémy, typu kotiev...

Dôležitým krokom pri návrhu systému je tepelno-technické posúdenie celého súvrstvia oboch systémov a vyšetrenie kondenzačných zón v konštrukcii.

Informujte sa detailnejšie o certifikovaných zatepľovacích systémoch POLYTEX ›

Kontaktný formulár


* Údaje označené hviezdičkou sú povinné.

V zmysle nariadenia EÚ 2016/679 dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov za účelom zabezpečenia vzájomnej komunikácie iniciovanej týmto kontaktným formulárom. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak zanikne po uplynutí 3 rokov od jeho udelenia a údaje budú vymazané. Kontakt pre odvolanie info@polytex.sk.

Pre bližšie informácie ako nakladáme s osobnými údajmi kliknite sem.

POCTIVÁ SLOVENSKÁ KVALITA

Certifikované výrobky, tradícia od 1990

RÝCHLE DORUČENIE

Máme všetko skladom, expedujeme do 24 hodín