Vrátenie a reklamácia tovaru

Vrátenie tovaru

Snažíme sa pre vás vyrábať kvalitné výrobky zo surovín od overených dodávateľov. Ak sa aj napriek tomu stane, že s našim výrobkom nie ste spokojní, zaistíme vám jeho rýchlu výmenu alebo vrátenie.

Vziať tovar späť je možné len v prípade netónovaných výrobkov, ktoré sú podľa cenníka na sklade, do jedného mesiaca od dátumu kúpy a to len tovaru, zakúpeného priamo od dodávateľa. Tovar nachádzajúci sa v neporušenom balení, od vás odkúpime na základe vrátenia pôvodnej faktúry a odpočítania 30 % sumy ako poplatku za manipulovanie s tovarom a administratívne úkony.

U tónovaných výrobkov sa podľa Zákona č. 102/2014 Z.z, § 7, ods. 6, písm. c) jedná o tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa. V tomto prípade nie je možné tovar vziať späť.

 

Reklamácia tovaru

Vzhľadom na svoj charakter, si naše výrobky zachovávajú svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom, neotvorenom obale po dobu uvedenú na obale od dátumu výroby.

Farebný odtieň je zaručený iba v rámci jednej výrobnej šarže. Nepatrné farebné odchýlky sú podmienené surovinami a technickými možnosťami výroby, nemôžu byť teda dôvodom na reklamáciu.

Reklamáciu farebných odtieňov je možné uskutočniť do 15 dní od dodania tovaru a výlučne pred použitím resp. spracovaním dodaného tovaru. V prípade, že v tejto lehote nebude reklamácia uskutočnená platí, že odberateľ s odtieňom dodaného tovaru súhlasí.

Reklamácia sa podáva písomne; pri reklamácii je odberateľ povinný preukázať kúpu predmetu reklamácie u dodávateľa.

K reklamovanému tovaru je nutné doložiť kópiu faktúry alebo dodacieho listu a aj vyplnený Reklamačný list, ktorý nájdete tu ›Všetky ďalšie informácie ohľadom vrátenia a reklamácie tovaru nájdete v Obchodných podmienkach a Reklamačnom poriadku POLYTEX

POCTIVÁ SLOVENSKÁ KVALITA

Certifikované výrobky, tradícia od 1990

RÝCHLE DORUČENIE

Máme všetko skladom, expedujeme do 24 hodín