Podmienky používania

Používaním tejto webovej stránky vyjadrujete svoj súhlas s tu uvedenými podmienkami používania. Vyhradzujeme si právo tieto podmienky priebežne aktualizovať.

Autorské práva

Všetky údaje, grafy, tabuľky, audio a video dokumenty a texty na tejto webovej stránke sú chránené autorskými právami. Spoločnosť POLYTEX, spol. s r.o. umožňuje prezeranie a preberanie materiálov, dokumentov, ilustrácií publikovaných na tejto webovej stránke iba na osobné a nekomerčné účely. Zakazuje sa akýmkoľvek spôsobom meniť, rozmnožovať, verejne zobrazovať alebo pre komerčné účely používať akékoľvek údaje, grafy, tabuľky, audio a video dokumenty a texty bez vedomia a súhlasu spoločnosti POLYTEX. Neoprávnené používanie materiálov z tejto webovej stránky môže byť porušením právnych predpisov o autorskom práve, ochranných známkach a iných platných právnych predpisov.

Ochrana dát a osobných údajov

Všetky osobné údaje odoslané spoločnosti POLYTEX prostredníctvom formulárov alebo dotazníkov z tejto webovej stránky slúžia výlučne konkrétnemu návštevníkovi pre získanie informácií o ponúkaných výrobkoch a službách. Spoločnosť POLYTEX sa zaväzuje s týmito dátami zaobchádzať podľa platných zákonov a predpisov na ochranu osobných údajov.

Ručenie

Táto webová stránka bola vyhotovená a je aktualizovaná s vysokou starostlivosťou. Napriek tomu nemôže POLYTEX, spol. s r.o. ručiť za bezchybnosť a úplnosť tu uvedených informácií. POLYTEX nepreberá zodpovednosť za prípadné škody spôsobené používaním tejto stránky.

POLYTEX, spol. s r.o., dňa 1.2.2017.

POCTIVÁ SLOVENSKÁ KVALITA

Certifikované výrobky, tradícia od 1990

RÝCHLE DORUČENIE

Máme všetko skladom, expedujeme do 24 hodín